Integritetspolicy

Behandlingen av personuppgifter
Du skall alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Thorstorp. Vår målsättning är att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Holstrom.se